Home | Activitate | Proiecte | Membri | Reenactment | Media | Forum | Link | Contact
1       ::Proiecte::        1

Pentru realizarea scopului său, Asociaţia TDA intenţionează să desfăşoare următoarele activităţi:

• implică tineretul în manifestări cu caracter practic, menite să ajute la înţelegerea şi reconstituirea activităţilor cotidiene antice, care presupun activităţi conexe arheologiei experimentale;
• facilitează implicarea directă a publicului la manifestările organizate de asociaţie, în scop educativ şi de divertisment;
• recreează, pe baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, unele aspecte de viaţă cotidiană – civilă, militară şi religioasă - aparţinând civilizaţiilor dacică şi romană;
• organizează activităţi legate de specificul vieţii cazone dacice şi romane (antrenament, manevre militare, divertisment etc.);
• reconstituie aspecte din viaţa civilă (magazine, ateliere de producţie, etc.) şi religioasă (rituri, ritualuri, sărbători etc.);
• reconstituie elemente de vestimentaţie specifice epocilor dacice şi romane şi echipamente militare caracteristice perioadelor respective;
• creează şi organizează o tabără experimentală permanentă;
• creează o bază logistică utilizată pentru îndeplinirea scopurilor Asociaţiei;
• promovează şi sprijină acţiunile de prezervare a siturilor arheologice aparţinând culturii daco-romane;
• editează un site web propriu;
• iniţiază constituirea unei biblioteci electronice cu materiale de referinţă specifice, a unei baze de date pentru studiu şi cercetare, precum şi a altor resurse informaţionale de acest gen;
• realizează periodic buletine, articole, sau alte materiale media prin care prezintă şi promovează activitatea Asociaţiei, inclusiv prezentări despre evoluţia domeniului pe plan naţional şi internaţional. În acest scop utilizează toate metodele şi tehnicile specifice relaţiilor publice şi publicităţii;
• promovează obiectivele propuse prin intermediul prelegerilor, seminariilor, listelor de discuţii electronice, atelierelor de lucru şi ale altor activităţi cu scopuri instructive;
• organizează şi participă la simpozioane, conferinţe, colocvii, seminarii sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse;
• identifică şi obţine surse de finanţare pentru sprijinirea activităţilor asociaţiei;
• organizează întâlniri ale membrilor Asociaţiei cu oameni de afaceri, persoane publice în vederea obţinerii sprijinului logistic sau financiar pentru îndeplinirea scopurilor propuse;
• contactează organizaţii internaţionale de profil, pentru schimb informaţional şi o eventuală afiliere ulterioară la acestea;
• militează pentru atragerea unor personalităţi şi specialişti prin contacte individuale;
• colaborează cu instituţii publice sau private, cu asociaţii similare din lume;
• colaborează cu persoane fizice şi juridice, instituţii sau organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din tară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei;
• sprijină în măsura posibilităţilor realizarea unor lucrări, cercetări şi studii de specialitate;
• acordă premii, diplome onorifice şi alte distincţii pentru merite deosebite;
• sprijină lucrările originale în domeniul arheologiei şi istoriei antice, de orice natură ar fi acestea (cărţi, articole, programe de calculator, design, publicaţii internet etc.)

Pentru mai multe detalii puteţi consulta statutul asociaţiei, acesta poate fi descărcat de <aici>.

2008 Copyright | All rights reserved Terra Dacica Aeterna